DÖK

Bemutatkozik a diákönkormányzat (DÖK)

Diákönkormányzatának szervezeti és működési kereteit az iskola és a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint egyéb, a diákönkormányzat működésére vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A diákönkormányzat tevékenység mintát adhat a demokratikus normák elsajátításához, a demokrácia gyakorlatban történő megismeréséhez (választás, döntéshozás, önkormányzatiság). Jelentős szerepet játszhat fontos képességek és személyiségjegyek kialakításában is. A diákönkormányzat munkáját az intézményvezető által megbízott tanár segíti, aki rendszeresen felveszi a kapcsolatot az osztályok képviselőivel formális és informális úton.

A diákönkormányzat feladatai:

  • Az osztályokból érkező problémák, javaslatok megtárgyalása, továbbítása az iskolavezetéshez
  • Az iskola tanulóinak védelme, jogainak biztosítása
  • Iskolai szintű rendezvények, versenyek szervezése
  • Részvétel a városi diákönkormányzat munkájában
  • Véleményezési jog gyakorlása
  • Tanulók és felnőttek mozgósítása az értékteremtő és –megóvó tevékenységekre (papírgyűjtés, környezetvédelem)
  • Egészségnevelés
  • A rászoruló tanulók segítése, támogatása (étkeztetés)
  • A diákönkormányzat feladataihoz szükséges anyagi források előteremtése (pályázatírás, papírgyűjtések lebonyolítása, szülői támogatások megszervezése

 

A diákönkormányzat rendszeres programjai, tevékenységei:

Szeptember: akadályverseny, papírgyűjtés (amennyiben ennek megvalósítása ésszerű)
 
Október: egészséghét

November: Halloween, kecskeavató

December: a szülői szervezet által szervezett szeretetvásár támogatása (bevételével a Szülői Szervezet rendelkezik)

Február: farsang

Április: papírgyűjtés (amennyiben ennek megvalósítása ésszerű)

Június: diákigazgató választás

Egész tanévben: a "Hónap osztálya" verseny lebonyolítása

 

A diákönkormányzat hagyományosan támogatja az iskola külső és belső megújulását, a gyerekek szabadidős- és sporttevékenységeinek fejlesztését. Ennek anyagi vonzatát célirányos gyűjtőakciókkal (fényképvásár, karkötővásár, papírgyűjtés, stb.) biztosítjuk, megvalósításában támogatóink segítenek. Az elmúlt pár tanév nagyobb anyagi vonzatú fejlesztései:

- gumiabroncs játszótér

- hintás játszótéri elem átköltöztetése és telepítése

- csúszdás játszótéri elem megvásárlása

- óriás homokozó kialakítása

- a játszótéri eszközök fejlesztése

- csocsóasztal vásárlása

- petanque készletek vásárlása

- kosárlabda palánkok vásárlása

- projektor vásárlása

 

A diákönkormányzat rendszeresen kiadásai (elbírálás alapján):

- ünnepi dekorációk

- játszóházak

- Petőfi gála költségei

- tanulmányi versenyek díjazása

- szabadidős programok díjazása

- szabadidős programok szervezése

- programok gyerek szervezőinek jutalmazása

- rászoruló gyerekek támogatása

- SNI, BTMN tanulók versenyeinek jutalmazása

- a Hónap Osztálya / az Év Osztálya verseny jutalmazása

- banki költségek

 

A diákönkormányzat rendszeres bevételei:

- papírgyűjtés

- szabadidős programok belépői és egyéb bevételei

- Petőfi gála

- szeretetvásár

- banki kamat

 

A diákönkormányzat költségvetése a Szülői Szervezet elnökén keresztül elérhető.