Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS

Iskolánk munkatársainak pedagógiai hitvallása, hogy tanítványaink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesüljenek. Legyenek képesek a megújulásra, az önnevelésre, a pozitív jövőkép megfogalmazására. 
Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést.

Oktató-nevelő munkánk alapelve, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a nálunk töltött 8 év alatt, amely megfelel a kor és a környezet elvárásainak.

Szeretnénk, ha tanulóink személyiségfejlesztése teljessé válna, hogy minden életszakaszban képesek legyenek az önmegvalósításra.

Tanítványainkkal való közös munkánkban a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére törekszünk. Reális követelményeket támasztunk velük szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét, megadjuk és elvárjuk kapcsolatainkban a kölcsönös megértést, az odafigyelést és a tiszteletet.

Bízunk abban, hogy pedagógiai munkánkat a tanítványaink, a szülők és a fenntartónk elvárásainak megfelelően végezzük.

Intézményünk jellemző adatai

Az intézmény neve:
DUNAÚJVÁROSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhelye: 2400 DUNAÚJVÁROS, Római krt. 2.
Törzsszáma: 36124000
OM-azonosítója: 030032
Alapítás éve: 1972.
Működési területe: Dunaújváros közigazgatási területe. Az Önkormányzat által meghatározott működési körzet keretei között kötelező felvételt biztosító általános iskola. Szabad kapacitása terhére bejáró tanulókat is fogad.
                                    
Típus: 8 évfolyamos általános iskola
Emeltszintű oktatás:   évfolyamonként egy tanulócsoport angol nyelvi emeltszintű képzés Dunaújváros Közgyűlése 32/1996. (II.6.) KH számú határozata alapján
         

Az intézmény maximális tanulólétszáma: 600 fő

Az épületben a következő helyiségek találhatók:

  19 db  tanterem
  1 db  előadó terem
  1 db  számítástechnika terem
  7 db  szertár
  1 db  könyvtár (több ezer kötettel)
  1 db  oktatástechnikai stúdió
  1 db  tornaterem, (182 m2), fiú-lány öltözők, zuhanyozók
  1 db  testnevelés szoba
  1 db  kondicionáló terem
  2 db  politechnika műhely
  1 db  tankonyha
  6 db  vizesblokk
  1 db  szolgálati lakás (80 m2),   szabadtéri pálya, sportudvar
  5 db  raktár
  1 db  büfé
  1 db  tanári szoba
  1 db  orvosi szoba
  1 db  műhely
  1 db  testnevelői szoba
  2 db  szükség tanterem

Az épület jól tagolt, könnyen áttekinthető. Tantermeiben, folyosóin,  zsibongóiban kényelmesen elférnek a diákok.

A felső tagozatos diákokat átlagosan felszerelt szaktantermekben oktatják. Az iskola szaktantermi rendszere jól működik. A termek audiovizuális ellátottsága kiválónak mondható. A számítógéppark állománya folyamatos megújításra szorul. Az oktatástechnikai stúdióban található az intézmény médiatára. A videokazetták, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k katalogizáltak.
A tornatermi gondokra az uszoda, jégcsarnok igénybevétele, valamint a kondi-terem jelent megoldást.  A testnevelés szerellátottsága megfelelő.

A felújított tanári szobában számítógép és Internet kapcsolat segíti a pedagógusok szakmai munkáját.

A 2002/2003-as tanévben épült iskolai büfé, valamint az esztétikusabbá tett ebédlő szolgálja a fogyasztók kényelmét.

A Petőfi Sándor Általános Iskola a város egyik közlekedési csomópontjában található. A helyi közlekedéssel, illetve távolsági buszokkal is kiválóan megközelíthető.