Petőfis tanárok 1972-től

 

Kollégáink 1972-től napjainkig

Ácsné Tóth Erika tanító
Annus László tanár
Antal Tiborné tanár
Arros Andrásné  tanító
Árvai Gyöngyi tanító, tanár, ig.h., intézményvezető
Bakonyi Jánosné tanító
Balázs Emese pedagógiai asszisztens
Balázs Erzsébet tanár
Balla Zsuzsanna tanító
Balogh Alexandra pedagógiai asszisztens
Balogi Mihályné ig.h.
Bálint Judit tanító
Bárándi Istvánné tanító
Baráthné Rácz Renáta tanító
Bardócz Erzsébet tanító
Bartha Sándorné pedagógiai asszisztens
Bartos Mihályné tanító
Batta Kinga tanár
Baumann Erzsébet tanár
Bebesiné Mukli Emese tanító
Bécs Krisztina tanító
Bencze Róbert tanár
Benke Szilvia iskolai szociális segítő
Bernáth Tímea tanító tanár, ig.h.
Berta Andrásné tanító
Biró Éva Zsuzsanna tanár, ig.h.
Biróné Károly Anita iskolapszichológus
Bognár Ferenc tanár, igazgató
Bognár Pálné tanító
Bogárné Nagy Anikó tanár
Boldog Andrea tanító
Bolygó Krisztina iskolatitkár
Czimmer Éva tanár
Czintula Mihály tanár
Csáfordi Annamária tanár
Csepeli Ágnes tanító
Csibri Istvánné tanító
Csibriné Ronyecz Andrea tanító
Csik Jánosné tanító, ig.h.
Csordás Jánosné tanító
Csuszné Pomóthy Krisztina tanító
Dancs Viktória tanító
Debreczeni Ágnes tanító
Denke Antalné tanító
Deres László tanár
Domokos Andrásné tanító
Dunai Zsoltné tanító
Egressyné Liszkay Erzsébet tanár, ig.h., igazgató
Erdélyiné Dobai Mária tanító
Fábiánné Rajcsányi Magdolna tanító
Fehér Györgyi  tanító
Fekete István igazgató
Fekete Istvánné tanító
Forster-Orbán Andrea tanító
Garai-Puszta Ágnes tanár
Gábor Renáta tanár
Gáspár Aladár tanár,szf.
Géczi Annamária tanár
Gere Szilvia tanár
Gerő-Gyúrján Tamara tanító
Goldschmidt Adrienn tanár
Gombos László tanár
Gönczi Zsuzsanna tanár
Gulyásné Dorka Violetta tanító
Gyukity Bódog tanár
Haiszer Anita tanító
Halász Ferencné   tanár
Hammerl Ferencné tanár
Hanákné Debreczeny Csilla tanító
Hegedűsné Látos Andrea tanító
Hegedűsné Zalányi Tímea tanár
Hekkelné Imre Györgyi  tanár
Herber Ferencné tanár
Hingyi Anikó tanár
Homolya-Tuloki Krisztina tanár
Horváth Andrásné tanár
Horváth Mariann tanár
Horváth Miklósné tanító
Horváthné Ottinger Hajnalka tanító
Imre György tanár, igazgató
Imre Györgyné tanár
Jankovics Ildikó gyógypedadódus
Johan Katinka tanító
Józan-Ilyefalvi Noémi tanító
Judik Péterné tanító
Juhász Veronika tanár
Juhászné Németh Éva tanár
Kalányi Józsefné ig.h.
Kádár Katalin tanár
Kádár Tamás rajz
Kálnay Adél tanító
Kaló Tünde tanár
Kaposi Judit Mercédesz tanító
Karcsai Imre tanító
Karcsai Imréné tanító
Kardos Ágnes tanító
Kertész-Farkas Krisztina  tanító
Késmárkyné Illés Helga pedagógiai asszisztens
Kész Lászlóné tanár, igazgató
Király Gáborné pedagógiai asszisztens
Kispál Irén tanár
Kiss Józsefné tanító
Kiss Lászlósé tanár
Kiss Orsolya tanító
Kiss Valér Bendegúz tanár
Komlóssy Akosné tanár
Koppányiné Sági Mónika tanár
Kovács Béla tanár, szf. 
Kovácsné Oláh Krisztina tanár
Kovács Lászlóné tanító
Kökényesiné Csizmadia Márta tanító
Könyves László tanító
Kupi Hedvig tanár
Ladóczkiné Ötvös Erzsébet tanár
Lampert Jánosné tanító
Laza Réka tanító
Lazányiné Bujdosó Eva tanár,szt.
Lengyel Gyuláné tanító
Lengyel Lászlóné tanár, igazgató
Léránt Gyula tanár, ig.h.
Léránt Gyuláné tanító
Limperger Istvánné tanító
Lipták Gyula tanár
Maletáné Szabó Katalin tanár
Maráz Lászlóné tanár
Márián Éva Dorina tanár
Márkli Jánosné tanár
Marz Erzsébet tanító
Máté Lajosné tanár
Matyasovszkyné Erdélyi Zsuzsa tanító
Meizl Józsefné tanár
Mericz Krisztina tanító
Meskálné Jónás Ildikó tanító
Mészáros Kálmánné tanár
Miklós Tímea tanár
Milekné Pekkel Szilvia tanár
Molnár Eszter tanító
Nagy Bernadett tanító
Nagy Gabriella tanár
Nagy Istvánné tanító
Nagy Józsefné tanár
Nagy Józsefné tanító, ig.h.
Nagy Miklós tanár, igazgató
Dr. Nagy Péterné Hauszner Karin tanár
Nagy Teréz tanár
Nagy Tímea tanár
Nagyölbei Mária tanító
Németh Józsefné tanító
Némethné Bátai Ibolya sakkoktató
Némethné Kóka Erika tanár
Némethné Molnár Eszter tanító
Nikolényi Ágnes tanító
Novák Ilona tanár
Oláhné Utassy Erzsébet tanár
Onosai Tibor tanár
Orosz Lászlóné tanár
Ősz Diána tanár
Pálfy Imréné tanár
Páli Ferencné tanító
Páll Istvánné tanár
Pápai Tiborné tanár
Papp Sándor tanár
Papp Sándorné tanító
Petánszky Erzsébet tanár
Petróczi Henriette tanító
Petrozsényi Kornélia (Németh Istvánné tanító
Pillár Balázs tanár
Pirbus Klaudia tanító
Pusztai Ágnes tanár
Rideg István tanár, ig.h., igazgató
Rigó-Kurusa Klaudia tanító
Rosta Margit tanító
Rostási Józsefné tanár
Salamon Ferenc tanár
Sánta Dóra tanár
Sárosi Enikő tanár
Dr. Schábel Ferencné tanító, szf.
Schreinerné Ligeti Erika tanár
Schubert Mária tanító
Siba Istvánné tanító
Siba Teréz (Martin Jánosné) tanár.
Simon Gyula tanár
Simon József tanár
Sófalvi Istvánné tanító
Solymossy KáIroly tanár,szf.
Staub-Vass Szilvia tanító
Sudár Judit tanító
Solymossy Károlyné tanító
Stermeczki Andrásné tanító
Süsleczné Tóth Zsófia  tanító
Szabó Erika tanító
Szabó Erika pedagógiai asszisztens
Szabó Tünde tanító
Szabó Lászlóné tanító
Szabó Sándor tanár, ig.h.
Dr.Szabó Zoltánné tanár.
Szabóné Luczó Mária tanító
Szalai Edit tanár
Szalavics Eszter tanító
Dr. Szalay Lászlóné tanár
Szegedi Józsefné tanító
Szegedi Zoltánné tanár
Szeitlné Mészáros Márta tanító
Szendrei Béláné tanár
Dr. Szendrőy Istvánné tanár
Szilágyiné Számely Szandra fejlesztő pedagógus
Szilárdi János tanár
Szloboda Ágnes tanító
Szóládi Zoltán tanító
Szombat Katalin tanár
Sztipanov Tihamér tanár
Szundi Kitti pedagógiai asszisztens
Tamássy István tanár
Tamássy Istvánné tanító
Dr. Tarjáni Györgyné tanító
Dr. Taródi Sándorné tanár
Tassy Zsuzsanna tanár
Telekné László Csilla tanár
Tolnai Szilvia tanár
Tomanóczyné Gurics Szilvia tanító
Tomopulu Viktória tanító
Tóth Imre tanár
Tóth Károlyné tanár
Tóth Szilvia tanító
Tóth Szilvia Aranka tanító
Tóth Tamás tanár
Tóth Tibor tanár
Tóth Tiborné tanár
Tóthné Gál Gabriella tanító
Tóthné Véner Éva tanár
Törő Miklósné tanító
Uitz Csaba tanár
Varsányi Anikó tanító
Várhegyi Norbert tanító
Várnainé Mizsei Gabriella tanár
Varjuné Müller Ágnes tanító
Vass Jánosné tanító
Veresné Kovács Tünde tanár
Vida Zsuzsanna iskolatitkár
Vinklár lászló tanár
Vinklárné Palóczi Zsuzsanna tanár
Viszmeg Mihályné tanító
Volein Istvánné tanár
Voleinné Szlávik Judit tanár
Vörösné Balogh Éva tanár
Zalányi Józsefné tanár
Zelei Béláné tanár