Pedagógusaink országos elismerése

Miniszteri elismerő oklevélben részesült Tassy Zsuzsanna tanárnő és Rideg István intézményvezető úr. A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai négy évtizedet átölelő pedagógus munkásságért érdemelték ki az emberi erőforrások minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós által aláírt kitüntetést. Az elismerés azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. A kitüntetést ünnepélyes keretek között tanítványaink körében vehették át.

Gratulálunk a pedagógusoknak és köszönjük, hogy jelenlétükkel és munkájukkal erősítik iskolánk szakmai-pedagógiai arculatát.

Nevelőtestület

kitüntetes 2021

ezust03 

MÉLTATÁS

(Miniszteri Elismerő Oklevél odaítéléséhez)

TASSY ZSUZSANNA

Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

 

Eddigi kitüntetései (évszám megjelölésével).

„Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” díj - 2013.

A kitüntetési javaslat indoklása:

A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára. Negyven éve 1981-ben szerzett általános iskolai tanári oklevelet a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Ezen emberöltőnyi időszak alatt mindössze két munkahelye volt. Pályáját a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskolában kezdte,  1999 óta a mi iskolánk pedagógusa.

Tantárgyait kiemelkedő szakmai tudással tanítja. Az órákra rendkívül nagy odaadással, lelkiismeretesen készül. A gyerekek tudását, változatos tevékenységekkel bővíti. Történelmi játszóházakat tart. Színházlátogatásokat szervez, fellépésekre készíti fel a hátrányos helyzetű gyerekeket is. Ezekkel sikerélményhez, önbizalomhoz segíti őket.

Nincs az az idő, amit sajnálna tanítványaitól. Mindig bizalommal fordulhatnak hozzá a gyerekek, legyen az tantárgyi gond, vagy lelki probléma. Számára ugyanolyan fontos a gyerekek nevelése, mint a tárgyi tudás. Tiszteli, szereti tanítványait, ezért munkája nagyon hatékony, mert a gyerekek meghálálják az odafigyelést.

Hosszú évekig lelkiismeretesen tevékenykedett gyermekvédelmi felelősként és osztályfőnökként is. Kiemelkedő empátiával kezelte a tanulók ügyeit. Kiváló munkakapcsolatot alakított ki a szülőkkel és a gyerekeket segítő hivatalokkal. Sok fizetetlen órát szánt a rászorulókra. Preventatív munkával, pl. egészségklub szervezésével próbált eredményeket elérni. Több alkalommal szervezett véradást iskolánkban.

Minden pedagógustársa elismeri munkáját, segítőkészségét, szakmai tudását. A hosszú és kifogástalan pedagógiai munkássága alapján javasoljuk a kitüntetés odaítélését.

 ezust03

MÉLTATÁS

(Miniszteri Elismerő Oklevél odaítéléséhez)

RIDEG ISTVÁN

Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

 

Eddigi kitüntetései (évszám megjelölésével).

„Dunaújváros Oktatásügyéért” díj - 2004.

A kitüntetési javaslat indoklása:

Rideg István tizenhárom éve a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa, helyettes vezetője, megbízott igazgatója, majd intézményvezetője. Vezetői pályázatának mottója: Az iskola ereje nem a falakban van.

Rideg István a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola földrajz-biológia szakán folytatta pedagógiai tanulmányait. Első diplomáját 1979-ben kapta meg Egerben. 2005-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gazgadaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán lett közoktatási vezető. Pályája során folyamatosan képezte magát az aktuális feladatok minél színvonalasabb ellátása végett. Erre most is nyitott. Nagy gondot fordít szakmai és szaktárgyi önképzésre.

Pályája elején megpróbálkozott más munkával is a vegyipar területén, de a szíve hamar visszahúzta az iskolába, onnantól kezdve örökre. Szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, majd iskolavezetőként összesen 35 év szakmai-pedagógiai munkát fordított a dunaújvárosi gyermekek oktatására-nevelésére, először a József Attila, később a Gárdonyi Géza, jelenleg a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolában. Hosszú pedagógiai gyakorlat van mögötte.

A kollégákkal, gyerekekkel való mindennapi munka ma is örömmel tölti el, bíznak benne, megbecsülik a munkáját. Az iskola szülői szervezetével szoros kapcsolatot ápol. A város vezetőivel és a fenntartó képviselőivel az iskola ügyeiben rendszeresen konzultál.

Első iskolavezetői tapasztalatait a Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskolában szerezte meg egy ötéves igazgatói megbízás teljesítése során. A közelmúltban alkalma nyílt egy több mint 700 fős összevont intézmény (Petőfi-Gárdonyi Egység) székhelyét és tagintézményét is csúcsvezetőként irányítani. Ma már nagy intézményvezetői gyakorlattal bíró pedagógus, aki szereti a gyerekeket, szereti az iskoláját, szereti, amit csinál. Közösségével, a nevelőtestülettel rengeteg sikert ért el.

Vezetői munkájában komoly szerepet kap az intézmény menedzselés és a kezdeményező tevékenység. Folyamatos fejlesztésre törekszik a külső kapcsolatok építésében, az iskola érdekeinek védelmében, a PRmunkában, az eredmények elérésében és megismertetésében. Elfogadott és elismert partner városunk, tankerületünk nevelési-oktatási folyamatában.