Meskálné Jónás Ildikó miniszteri elismerő oklevele

Meskálné Jónás Ildikó 28 éve dolgozik intézményünkben és töretlenül küzd azért, hogy tanítványait minél magasabb szinten és minél változatosabban juttassa el a tudás gazdag tárházába.
1991-ben megszerezte tanítói diplomáját a Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán, de már ezt megelőzően is dolgozott képesítés nélkül a dunaújvárosi Kisegítő Iskolában, a 13. számú Napközi Otthonos Óvodában és a kisapostagi Általános Iskolában. Ez utóbbi helyen napközis nevelőként kezdte, majd tanítói munkakörbe helyezték.  1994. augusztus 16-tól helyezkedett el intézményünkben, a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános iskolában – ahol diákként is tanult -, és azóta is itt dolgozik irigylésre méltó lendülettel.
Tanulmányainak folytatásaként az oklevél megszerzése éppúgy szerepelt, mint továbbképzések, tanfolyamok tanúsítványai.
Petőfis pályafutásának nagy részében osztálytanítói teendői határozták meg életét, amit mindig magas színvonalon látott el. Munkájának elismeréseként 2006-ban munkaközösség-vezetői, majd 2007-ben alsó tagozatos igazgatóhelyettesi beosztásba helyezték. Szíve azonban visszahúzta a diákok közé, ott érzi magát a legjobban.
Példamutatása és gyermekcentrikussága révén mind a szülők, mind kollégái és az iskolavezetés is nagy tisztelettel veszik körül.
Tehetséggondozás terén elévülhetetlen érdemeket szerzett. Számos iskolai, tankerületi és városkörnyéki verseny megszervezésében és lebonyolításában vállal vezetői szerepet, illetve nyújt segítő jobbot. Tanítványai többször értek el kiemelkedő eredményeket.
Nagy hangsúlyt fektet a diákközösségének összekovácsolására, osztályprogramok, iskolai rendezvények színvonalas lebonyolítására. Ezeken keresztül is befogadóvá, toleránssá neveli tanítványait.
Hátránykompenzáció terén is számíthatunk szakmai kvalitásaira. Az általa megtartott felzárkóztató foglalkozásokon sok kisdiák küzdötte már le nehézségeit és vált egyre könnyebbé számukra a tanulási folyamat.
Munkatársaival a kapcsolata jó, közvetlen és támogató, mindig készen áll az együttműködésre és a kompromisszumos megoldások megtalálására. Véleményének megfogalmazására olyan lehetőségeket talál, mely előremutató jelleggel segítik az adott feladat optimális megoldását.
Munkáját az elhivatottság, a lendületesség, a szakmaszeretet jellemzi.

A fentiek alapján megérdemelten vehette át miniszteri elismerő oklevelét. Gratulálunk és további sikeres és boldog éveket kívánunk a pályán!

A kép forrása: duol.hu