Környezetvédelmi Világnap – szinte egész évben

A szűkebb és tágabb környezet megóvása minden ember feladata, az erre való nevelés intézményünk kiemelt célkitűzése. Szinte valamennyi programunk és iskolai tevékenységünk során beleszőjük ezt a szellemiséget a megvalósításba, hogy tanítványaink folyamatosan érezzék, tenniük kell a környezetükért, meg kell óvniuk azt saját maguk és a jövő számára.
A környezetvédelem keretében takarítottuk iskolánk udvarát, gondoztuk fáinkat, gyűjtöttük szelektíven a szemetet, kerültük a műanyag hulladékok felhalmozását, takarékoskodtunk az energiával járőrszolgálat keretében, gondoztuk magaságyásainkat, virágosítottuk termeinket és számos program keretében jártuk körbe ezt a témát a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével.
Számunkra a Környezetvédelmi Világnap szinte egész évben zajlott. Bízunk benne, hogy mindezek révén egy olyan korosztály nevelődik fel, akik még többet tesznek Földünkért.

További képek itt