Hekkelné Imre Györgyi – „Dunaújváros Oktatásügyéért” Díj

györgyike

Györgyi néni már többször kapott tehetséggondozásért a megyei pedagógiai-oktatási központtól dicséretet. Most városunk nívós elismerését érdemelte ki. Mi, akik vele dolgozunk, pontosan tudjuk, látjuk, mennyi munkája van a tanítványaival elért eredményei mögött.

Györgyike, méltán érdemelted ki és vetted át a „Dunaújváros Oktatásügyéért” díjat, nagyon büszkék vagyunk Rád! Kívánjuk, hogy a tanulók felé továbbra is akkora hittel, türelemmel és szeretettel fordulj, ahogyan azt eddig is tetted! Örülünk, hogy nálunk teljesíted be hivatásodat, itt a Petőfiben.

Nevelőtestület

Az elismerésre méltó tevékenység ismertetése:

Hekkelné Imre Györgyi 1995-ben szerzett tanítói végzettséget a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, majd 2000-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán lett angol szakos nyelvtanár.

Pedagógiai munkásságát 1989 - 1992 között képesítés nélküli nevelőként kezdte Mezőfalván, majd Nagyvenyimen. Első diplomájának megszerzésétől Dunaújvárosban oktat-nevel. 1995-től a József Attila Általános Iskolában alsó tagozatos tanulók tanításával foglalkozott, 2001-től a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolában már nyelvtanárként folytatta munkáját, 2006-tól pedig a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola megbecsült pedagógusa.

A tanárnő egész életét meghatározta az iskola. Szülei mindketten pedagógusként, édesapja iskolaigazgatóként vonult nyugdíjba. A tanárnő méltán viszi tovább szülei pedagógiai elhivatottságát. Gyermekként ő maga is itt a Petőfiben ismerkedett meg az angol nyelv alapjaival, majd felnőttként visszatérve, magas színvonalon, kitartó szorgalommal és mérhetetlen türelemmel tanítja a gyerekeket.

Számos kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet. A tanárnő háromszor kapott megyei szintű elismerést kiemelt tehetséggondozásért (2018,2019,2020). Pedagógiai pályája során sok tanulót készített már fel országos angol nyelvi versenyre, akik közül eddig hatan felkerültek az országos/megyei döntő dobogójára. Tanítványai közül sokan szereztek alap és/vagy középfokú nyelvvizsgát.

A pedagógus az angoltanítás mellett osztályfőnök és szakmai munkaközösség-vezető. Tankerületi versenyeket hirdet meg, iskolai programokat, kirándulást, külföldi tanulmányutat szervez, koordinálja a humán munkaközösség mindennapi szakmai-pedagógiai munkáját. Osztályfőnökként jelenleg egy ötödikes osztály felső tagozatos szokásrendszerének kialakítása a legfőbb feladata.

Szilárd meggyőződésű pedagógus, aki bízik az alapvető emberi értékekben, tanítványait elveihez hűen neveli.  Munkájával megbízható, pozitív gondolkodást közvetít. A gyerekek felé segítőkészen és megértéssel fordul, akik ezért tisztelik, szeretik, megbecsülik őt.

gy atad adomany gy